26 września 2020

Dlaczego od najmłodszych lat warto zapoznawać dzieci z muzyką?

Z muzyką mamy kontakt od pierwszych chwil życia aż po jego kres. Stanowi ona integralną część naszego świata i wywiera bardzo korzystny wpływ na harmonijny rozwój człowieka. Naukowcy już dawno udowodnili, że obcowanie z harmonijnym dźwiękiem ma pozytywny wpływ na nasze życie.

Warto zadbać o stały kontakt dziecka z muzyką, gdyż pobudza ona działanie rozmaitych funkcji, dzięki którym zwiększają się szanse na jego prawidłowy i wszechstronny rozwój . Choć muzyka kojarzy się głównie z narządem słuchu, poczuciem rytmu, umiejętnością śpiewania czy rozpoznawania dźwięków, udowodniono, że jej oddziaływanie jest znacznie szersze. Obejmuje ponadto takie obszary jak: emocje, osobowość, kreatywność, koordynacja ruchowa, pamięć oraz spostrzegawczość. Muzyka bardzo pozytywnie wpływa na mózg i stymuluje jego aktywność, co jest szczególnie ważne w pierwszych latach życia dziecka, gdy jest ono niezwykle podatne na przyswajanie nowych umiejętności i otwarte na wszelkiego rodzaju bodźce i doznania.
 

Muzyka w metodzie Montessori
Autorka tej metody – Maria Montessori kładła duży nacisk na rolę, jaką muzyka odgrywa w procesie rozwoju dziecka i chciała, aby edukacja muzyczna była traktowana z należytą powagą, a także z uwzględnieniem potrzeb i zdolności dzieci. Mają one  naturalną skłonność do skakania, klaskania, śpiewania i wyrażania emocji, które pod wpływem muzyki znacznie łatwiej uzewnętrznić. Z tego też względu ta forma sztuki działa pobudzająco na zmysły, wspomaga koordynację psychoruchową, rozwija wyobraźnię i pomaga w odkrywaniu  własnych talentów.

W naszym miejscu staramy się, aby muzyka w naturalny sposób otaczała dzieci i była obecna podczas codziennych zajęć.  Wszystkie dostępne metody umożliwiają dzieciom spontaniczny i naturalny kontakt ze światem dźwięków, co korzystnie wpływa na ich rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

na facebooku BAZA MONTESSORI

polityka prywatności

Created MAGNUM

copyright © Mariola Petelewicz Baza Montessori 2021

logo w konturze BAZA MONTESSORI