copyright © Mariola Petelewicz Baza Montessori 2020

Metoda Montessori jest stosowana od ponad 100 lat i posiada 40 000 placówek na całym świecie.

popityka prywatności

Przedszkole w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC – Non Violent Communication),

W przedszkolu NVC priorytetem jest dla nas dbanie o wszechstronny rozwój dziecka. Realizujemy założenia Porozumienia Bez Przemocy. Uczymy dzieci rozwiązywania konfliktów za pomocą dyskusji. Zwracamy dużą uwagę na aktywność fizyczną i kontakt z naturą. Przykładamy wagę zarówno do rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, poznawczego, jak i społecznego. Wszystkie te aspekty są istotne, aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać. Łączymy metodę Montessori, Porozumienia bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości, by jak najlepiej wspierać naszych podopiecznych.

W naszym przedszkolu Montessori tworzymy kameralną 8 – 10-osobową grupę dzieci. Nauczyciele dobrze znają ich potrzeby i potrafią na nie odpowiednio reagować. Dzieci mają dostęp do pomocy Montessori, wyposażonej sali gimnastycznej, w której odbywają się zajęcia Aikido i integracji sensorycznej. Zapewniamy również piękny ogród z oczkiem wodnym i domkami na drzewach, a także bezpośredni dostęp do lasu, gdzie dzieci spędzają kilka godzin dziennie, budując szałasy i odkrywając przyrodę. Nasza Baza to nie tylko żłobek i przedszkole, ale również zerówka Montessori.

Założenia Porozumienia bez Przemocy (NVC) w naszym przedszkolu.

W naszym przedszkolu realizujemy założenia NVC, dzięki czemu udaje nam się jeszcze lepiej rozpoznawać potrzeby najmłodszych oraz uczyć dzieci świadomości uczuć i potrzeb. Gdy dziecko wie, co czuje i czego potrzebuje, wspieramy je w tym, by umiało prosić o wsparcie i realizowało swoje potrzeby z poszanowaniem innych. Budujemy kontakt z dziećmi na podstawie wzajemnego szacunku. Uczymy pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz szacunku dla odmienności i różnorodności. Przekazujemy również, jak wiele jest strategii na zaspakajanie potrzeb i jak można negocjować z poszanowaniem granic drugiego człowieka. Zwracamy uwagę na to, aby każde dziecko miało możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym. Jako nauczyciele akceptujemy emocje naszych podopiecznych, ale stanowczo reagujemy na zachowania krzywdzące inne osoby. Uczymy empatii i wrażliwości na innych, dzięki czemu dzieci pomagają sobie nawzajem, umieją same rozwiązywać konflikty, negocjować oraz budować relacje oparte na zaufaniu.

Wśród założeń NVC realizowanych w naszym przedszkolu znajduje się również nauka rozmawiania na trudne tematy. Zachęcamy dzieci do dzielenia się swoimi przemyśleniami i uczuciami. Wyznaczamy zasady i pilnujemy ich przestrzegania, tak by dzieci rozumiały ich sensowność. Każde dziecko może stworzyć sobie własną przestrzeń, a my dbamy, aby nie była ona zakłócana przez pozostałe osoby. Wierzymy, że rozwijanie samodzielności i indywidualności każdego dziecka wpływa pozytywnie na wysokie poczucie własnej wartości.

 

Plan dnia w przedszkolu

7.30-9.30 dzieci są przywożone do Bazy Montessori

9.30-10.00 drugie śniadanie

10.00-12.00 powitanie dzieci w kręgu, praca własna dzieci

12.00-14.00 spacer po lesie lub zabawa w ogrodzie lub drzemka dla tych, którzy tego potrzebują

14.00-15.00 wspólny obiad i sprzątanie po obiedzie

15.00-16.00 zajęcia dodatkowe: muzyka/plastyka/tańce/Aikido, etc. lub czas przeznaczony na swobodną zabawę

16.00 podwieczorek

16.30 pożegnanie na kręgu i wspólna lektura książek dla dzieci

17.00-17.30 dzieci są odbierane z placówki

Przedszkole Montessori