copyright © Mariola Petelewicz Baza Montessori 2020

Metoda Montessori jest stosowana od ponad 100 lat i posiada 40 000 placówek na całym świecie.

popityka prywatności

Szanowni Rodzice,

Poniżej chcę Wam przedstawić nasze najważniejsze wartości edukacyjne z prośbą o refleksję, czy one są Wam bliskie i czy podobnie widzicie świat. Kluczowe jest dla nas, by wartości wyznawane przez rodziców były w zgodzie z tymi, z którymi dziecko zetknie się w Bazie Montessori.
 

Szacunek

Szacunek dla dzieci oznacza, że traktujemy je z jednakowym respektem i uważnością, z jaką traktujemy dorosłych. Oznacza to, że nie osądzamy ich ani nie zmuszamy do niczego. Nie decydujemy, kiedy mogą pójść do łazienki, kiedy zjeść i co zrobić ze swoim czasem. Robimy to, ponieważ poczucie bycia szanowanym i akceptowanym w swoich wyborach jest niezbędne dla rozwoju dziecka. Wie ono, że jest to podstawowe ludzkie prawo i będąc szanowanym uczy się tak samo traktować innych.
 

Odpowiedzialność

Dzieci, które uczą się samodzielnie, wiedzą, jak wykonywać pracę bez kogoś, kto im to pokazuje, koryguje, sprawdza, ocenia. Mają prawo do błędów, do własnego sposobu i czasu dochodzenia do wiedzy i umiejętności. Ponadto nasze dzieci uczestniczą w tworzeniu reguł, a także uczą się, że kultura ich społeczności jest w ich rękach; są odpowiedzialni za tworzenie i przestrzeganie umów społecznych i rozumieją ich sens. Chcemy by w dorosłym życiu byli odpowiedzialnymi, samowystarczalnymi dorosłymi. Pomagamy im takimi się stać.
 

Podejmowanie ryzyka

Badania neurologiczne pokazują, że podejmowanie ryzyka ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności życiowej i zaufania do siebie. Żeby mieć postawę „Tak, mogę!” trzeba umieć podejmować ryzyko. Ludzie, którzy boją się ryzyka rzadko zmotywują się do podjęcia poważnych wyzwań i rozwijania własnego potencjału. Oczywiście, nie pozwalamy nikomu robić niczego ryzykownego tylko dlatego, że ktoś tak chce. Dorośli uważnie obserwują umiejętności dziecka i wspierają je do podejmowania ryzyka adekwatnego do umiejętności. Obecność uważnego dorosłego, który w razie potrzeby służy wsparciem i motywuje dzieci sięgały wyżej. Nie bojąc się upaść, dzieci dowiedzą się na ile je stać, co już umieją, a co chciałyby osiągnąć. Przeżywając frustrację otrzymają również wsparcie emocjonalne i fizyczne.
 

Niezależne myślenie

Większość znanych artystów, naukowców i przedsiębiorców posiada tę cechę. Oglądanie świata z własnej unikalnej perspektywy pozwala im wprowadzić nowe pomysły na świat i jest to ogromny dar. Wierzymy, że kreatywności i zdolność do myślenia inaczej niż inni jest wielką wartością, którą łatwo zabić poprzez ocenianie, porównywanie z innymi czy zawstydzanie.
 

Współpraca

Konkurencja jest najlepsza, gdy dotyczy samego siebie; zawsze powinniśmy starać się być najlepszymi, jakimi możemy być. Konkurowanie z innymi zawsze tworzy poczucie niższości lub odwrotnie, poczuciem wyższości. Uczymy współpracy, pokazujemy współzależność i to, że razem można osiągnąć więcej.  Wierzymy, że ludzie, którzy dobrze współpracują z innymi, mają znacznie bogatsze doświadczenia niż ci, którzy są zainteresowani byciem najlepszym.
 

Odwaga

W demokracji jest to wola ludzi jest najważniejsza. Umiejętność wyrażania i obrony własnych przekonań, dyskutowania z poszanowaniem odmiennych poglądów, jest kluczowa dla budowania demokracji. Tworzymy przestrzeń dla dzieci, aby uczyć je, że zasady nie powinny być po prostu przestrzegane, ale kwestionowane i dyskutowane, aby określać je wciąż na nowo w zmieniających się okolicznościach.
 

Inteligencja

Naszym zdaniem inteligencja zaczyna się od samoświadomości, a wiedza o sobie prowadzi ludzi do własnych intelektualnych poszukiwań. Wszystkich podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie czy liczenie, dzieci uczą się na wiele sposobów, każdy w taki, który dokładnie odpowiada zainteresowaniom dziecka. Gdy bardziej specjalistyczne tematy zaczynają interesować dzieci, mają one możliwość je zgłębiać samodzielnie lub z dorosłym.
 

Samoedukacja

Uważamy, że celem edukacji jest samodzielne uczenie się. Jeśli dziecko potrafi się uczyć, to może nauczyć się wszystkiego. Jeśli umie uczyć się tylko poprzez instrukcje, zawsze będzie potrzebował ich więcej. Aby dziecko mogło się uczyć musi czuć się bezpieczne, akceptowane i wolne w swoich wyborach. Tylko wtedy, jak pokazują najnowsze odkrycia neurobiologii, dziecko jest w strefie rozwoju a nie przetrwania.
 

Nauka przez doświadczanie

Mózg uczy się najlepiej poprzez konkretne doświadczenia a nie abstrakcyjne pojęcia. Kiedy mózg uczy się czegoś, co uważa za przydatne, przechowuje te informacje w swojej pamięci długoterminowej, podczas gdy inne nie użyteczne informacje są usuwane. Uważamy, że nauka powinna być skuteczna, dlatego uważamy, że lepiej jest nauczyć się czegoś poprzez praktyczne doświadczenie, niż czytając o tym w podręczniku.
 

Zabawa

Dla dzieci i dorosłych zabawa może być intensywnym procesem uczenia się. Istnieją zasady, są relacje, jest ruch, strategia i komunikacja. Niektóre gry wymagają dużo matematyki, inne obejmują sztukę lub budowanie rzeczy. Nie znaczy to, że jest to jedyny sposób na naukę, ale bliska jest nam idea, że dopóki dzieci nie są gotowe na bardziej formalną naukę, zabawa jest najskuteczniejszym sposobem, aby nauczyć się wszystkiego co potrzebne. Jesteśmy przekonani, że lepiej pozwolić dziecku rozwijać się we własnym tempie, niż sprawić, by nauka była dla niego stresująca. Sprzeciwiamy się pomysłowi, że wszyscy powinni uczyć się tego samego w tym samym wieku. Dzieci uczą się na przykład czytać między 4 a 12 rokiem życia a do nas należy uważna obserwacja i dostosowanie środowiska gdy takie zainteresowanie się pojawia.
 

Samodyscyplina

Zamiast zachęcać dzieci do posłuszeństwa, pomagamy im w rozwijaniu umiejętności poznania tego, co jest słuszne, a co niewłaściwe, kierując się własnym systemem wartości i intuicją. Dziecko ma wiele okazji by doświadczyć konsekwencji swoich działań, tego jak one wpłynęły na innych i jak ono samo z tym się czuje.
 

Edukacja emocjonalna

Poznajemy emocje, pozwalamy na ich przeżywanie, uczymy je nazywać i rozpoznawać niezaspokojone potrzeby, które za nimi stoją. To, że dziecko może wyrażać złość, frustrację, niezadowolenie, uczy je czuć te emocje, sprawdzać jak ich fala rośnie i opada. Najpierw przy uważnym wsparciu dorosłego, a potem samodzielnie uczy się jak w bezpieczny sposób wyrażać emocje, stawiać granice, prosić o wsparcie.
 

Otwartość na innych

Dla nas znaczy to tyle, że mając kontakt z kimś o innym wyglądzie. wierzeniach, kulturze, światopoglądzie staramy się tę osobę bliżej poznać, zrozumieć ją, porównać jej sposób myślenia/wierzeń z naszym. Inny nie jest dla nas zagrażający ale ciekawy. Mamy prawo go naśladować by lepiej poznać. Zapraszamy wolontariuszy z całego świata by przez czas ich pobytu móc zachowywać się tak jak oni, doświadczać jak to jest być Japończykiem, Żydem, Portugalczykiem poprzez stroje, muzykę, tradycje, religię, jedzenie, etc. Chcemy by dzieci wyrosły na ludzi ciekawych świata, odkrywających go bez lęku i uprzedzeń, gdyż chęć poznania innych jest ważnym motorem rozwoju.
 

Sprawiedliwość

Obcy jest nam jakikolwiek system kar, ponieważ chcemy żeby dzieci umiały same rozwiązywać konflikty. Bycie ukaranym wcale nie pomaga dziecku przezwyciężyć trudności, wręcz przeciwnie, traci ono zaufanie do dorosłych i będzie się bało prosić o wsparcie. Kiedy w naszej Bazie ma miejsce konflikt, nie skupiamy się na tym kto jest winny ale tworzymy przestrzeń, aby dzieci mogły się nawzajem usłyszeć i zrozumieć co wywołało dane zachowanie. To wspiera naukę samoświadomości, która pozwala dzieciom regulować własne emocje.


Zdrowie społeczne/emocjonalne

Wierzymy, że sukces naukowy dziecka jest całkowicie zależny od jego zdrowia społecznego i emocjonalnego. Jeśli emocjonalne potrzeby dziecka nie są zaspokojone, mózg dziecka nie osiąga swojego „najwyższego potencjału”. Wierzymy, że stworzenie solidnych podstaw dla emocjonalnego i społecznego zdrowia dzieci predysponuje ich do sukcesu naukowego w naszej Bazie i poza nią. Sukces ten może, ale nie musi, przekładać się na prestiż i bogactwo. Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie jako dorośli, będą prowadzić szczęśliwe, zdrowe, bogate społecznie życie.
 

Zaangażowanie nauczycieli

Dorośli, którzy otaczają dzieci są najważniejszymi elementami ich otoczenia. Jeśli nie prowadzą zajęć, to poprzez swoje zachowanie kształtują szacunek, odpowiedzialność i współpracę. Nie ma nikogo, który by zmuszał innych do czegokolwiek, ponieważ oznaczałoby to brak szacunku i hierarchię. Zamiast tego, tworząc kulturę demokracji i szacunku, nauczyciele pomagają dzieciom rozwijać pożądane cechy.
 

Kontakt z naturą
 Nasze miejsce znajduje się tuż przy lesie, gdzie jesteśmy codziennymi gośćmi. Uczymy się jak szanować przyrodę, jak odczytywać jej znaki, jak ją rozumieć. Wiele godzin spędzamy na łonie natury podglądając rośliny, zwierzęta, ptaki. W oczku wodnym obserwujemy żaby, traszki, padalce, w lesie jeże, sarny, dziki. Chcemy by dzieci czuły się swobodnie i bezpiecznie w kontakcie z naturą, bo boimy się najczęściej tego co nieoswojone i nieznane. Pragniemy, by wyrosły na odpowiedzialnych dorosłych, którzy będą podejmować decyzje biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne.


Prosimy o refleksję własną, z którymi wartościami i w jakim stopniu się zgadzacie. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii. Chętnie porozmawiamy o tym podczas rozmowy rekrutacyjnej w Bazie.

List do rodziców